Đức Chiến: ‘Thanh Bình, Mạnh Dũng có bước đột phá’

Đức Chiến: ‘Thanh Bình, Mạnh Dũng có bước đột phá’

“Nguyễn Thanh Bình, Nhâm Mạnh Dũng hay Trần Danh Trung đều trong quá trình phát triển. Tuy nhiên, ở