Khai mạc Cúp Bóng đá Cộng đồng tại Việt Nam lần II 2014

Khai mạc Cúp Bóng đá Cộng đồng tại Việt Nam lần II 2014

Bắt đầu từ ngày 8 đến 11/6/2014, “Cúp Bóng đá Cộng đồng tại Việt Nam lần II 2014” (Cúp FFAV 2014) đã được tổ chức tại TP Huế.