Fandom tổ chức bình chọn giọng hát của năm: Tiến Dũng tự tin chiến thắng, Duy Mạnh chỉ biết “lạy với quỳ”

Fandom tổ chức bình chọn giọng hát của năm: Tiến Dũng tự tin chiến thắng, Duy Mạnh chỉ biết “lạy với quỳ”

Fandom “có tâm nhất vịnh Bắc Bộ” tổ chức hẳn giải thưởng Owker Awards cho tuyển thủ Việt Nam. Video: