Ronaldo lập cú đúp đầu tiên cho Juventus

Ronaldo lập cú đúp đầu tiên cho Juventus

Khi áp lực đã được giải tỏa, giờ đây khâu ghi bàn có thể sẽ trở nên dễ dàng hơn đối với Ronaldo.Sau