Hai năm trước, anh ta đã phản đối việc tháo dỡ công khai của Klopp: Tôi không thích Ou Chao Trik Judi Bola Tanpa Kalah

Hai năm trước, ông đã phản đối ông chủ tháo gỡ công khai của Klopp: Tôi không thích ou Chao [Trik Judi Bola Tanpa Kalah]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 20 tháng 4:họ của họ Klopp phản đối việc thành lập Super League châu Âu