TuấnSơnFC,ẩnsốthúvịtạigiảihạngNhất-CúpSaigonSpecial2017

Tại giải bóng đá phong trào hạng Nhất – Cúp Saigon Special lần thứ 2 năm 2017, Tuấn Sơn FC được kỳ vọng là đội bóng có thể làm nên bất ngờ bởi sự chuẩn bị rất chu đáo của toàn đội.